ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 1 August 2015

ജനായത്ത വിദ്യാലയം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം-രണ്ടാം ഘട്ടം
സ്ക്കൂള്‍ ലീഡര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആദിത്യ.സി യുടെ സ്ക്വാഡ് പ്രവര്‍ത്തനം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം-രണ്ടാം ഘട്ടം
സ്ക്കൂള്‍ ലീഡര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ആകാശിന്റെ സ്ക്വാഡ് പ്രവര്‍ത്തനം.


ELECTION CLASS FOR POLLING OFFICERSNo comments:

Post a Comment