ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Thursday, 18 February 2016

ജില്ലാകലോത്സവത്തിൽ പദ്യംചൊല്ലൽ മലയാളം ഒന്നാം സ്ഥാനം, ലളിതഗാനം എ ഗ്രേഡ്, വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യവേദിയുടെ സർഗോത്സവത്തിൽ പദ്യപാരായണത്തിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത.......സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനം ഗൗരി വിജയന് (ആറാം ക്ലാസ് ) അനുമോദനം..........

No comments:

Post a Comment