ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Friday, 19 February 2016

വൈകുന്നേരം സ്കൂൾമുറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ പഠനമാണ്.
അതുല്യയും വർഷയും രേവതിയും ശിവനന്ദനയുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ നന്നായി സൈക്കിൾ സവാരി ചെയ്യും.
മുൻപ് അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു..
ആദിത്യയും നന്ദനയും ശാരികയും ഒക്കെയാണ്  സൈക്കിൾ  ഓടിക്കാനുള്ള   ബാലപാഠങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്.
ഗേൾസ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണ്......


No comments:

Post a Comment