ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Tuesday, 23 August 2016

സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം...

   ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പതാക ഉയർത്തി..

സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലി..


ദേശഭക്തിഗാനം...
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മധുരം..

No comments:

Post a Comment