ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Tuesday, 23 August 2016

പ്രീ-പ്രൈമറി..

കുഞ്ഞോമനകൾക്ക് അക്ഷരവിരുന്നൊരുക്കി കാനത്തൂർ സ്കൂൾ..
പ്രീ-പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുളിയാർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.ഖാലിദ് ബെള്ളിപ്പാടി നിർവഹിക്കുന്നു.......

No comments:

Post a Comment