ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 12 September 2015

നാടിന് മാതൃകയായി ജൈവപച്ചക്കറിക്കൃഷി

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്ക്കൂള്‍ പി.ടി.എ.യും കുട്ടികളും ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ ജൈവപച്ചക്കറിക്കൃഷി കാനത്തൂരിന് മാതൃകയായിരുന്നു.വര്‍ഷങ്ങളായി തരിശിട്ട വയലില്‍ കൃഷിചെയ്തപ്പോള്‍ വിളഞ്ഞത് നൂറുമേനി.വളമായി ഉപയോഗിച്ചത് വിത്തു നടമ്പോളിട്ട അല്പം ജൈവവളം മാത്രം.രാസവളമോ കീടനാശിനി പ്രയോഗംകൊണ്ടോ മലിമസമാകാത്ത മണ്ണ് പൊന്നു വിളയിച്ചപ്പോള്‍ നാട്ടുകാര്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഇത്ര ഗുണമോ?
കഴിഞ്ഞ കൃഷിയുടെ ചില ഓര്‍മമകള്‍..കൃഷി ആല്‍ബത്തില്‍നിന്നും...

No comments:

Post a Comment