ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 30 July 2016

ജനായത്തവിദ്യാലയം

തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമായപ്പോൾ ധനിത്തും ജിഷ്ണയും സഫീദയുമാണ്‌ സ്‌കൂൾ ലീഡർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ..
ഇതോടെ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന് കളമൊരുങ്ങി...
പ്രചാരണ രംഗം ചൂട് പിടിച്ചു.
വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്..


No comments:

Post a Comment