ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 30 July 2016

ചക്കമഹോത്സവം

ചക്കമഹോത്സവം മദർ പി.ടി.എ.ഗംഭീരമാക്കി.
പാവങ്ങളുടെ പഴത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും പ്രാധാന്യവും വിളിച്ചോതുന്നതായി ചക്കമഹോത്സവം.
ചക്കകൊണ്ടുള്ള വിവിധ വിഭവങ്ങൾ കണ്ണിനും നാവിനും വിരുന്നായി.
മൂഡ,ഉണ്ണിയപ്പം,അട,ഹൽവ,പോടി,........................നീളുന്നു ചക്കവിഭവങ്ങളുടെ പട്ടിക.
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീമതി.ശോഭ പയോലം പരിപാടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്കഎരിശ്ശേരിയും ചമ്മന്തിയും ചക്കക്കുരു വറവും.. പിന്നെ ചക്കപ്പായസവും....
ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ചക്കക്കാലത്തിനു ഗംഭീരമായ യാത്രയയപ്പ് കൂടിയായി ചക്കമഹോത്സവം...

No comments:

Post a Comment