ഒന്നാം പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ സെപ്തംബര്‍ ഏഴിന് ആരംഭിക്കും.....

Saturday, 30 July 2016

പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്..


 കാനത്തൂർ സ്കൂൾ വെള്ളിയാഴ്ച പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക്..

ഒരാഴ്ച നീണ്ട പ്രചാരണങ്ങൾക്കു ശേഷം  കുട്ടികൾ വോട്ട് ചെയ്യും.
തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും.
ബാലറ്റ് പെട്ടികളും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളും തയ്യാറായി.
ബി.എൽ.ഒ.മാർ നേരിട്ടെത്തി വോട്ടർമാർക്ക് സ്ലിപ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.
ക്ലാസ്സ്ലീഡർ സ്കൂൾലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് മത്സരം. 
തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥാന്മാർ,പോലിസ്, ബി.എൽ.ഒ.മാർ എല്ലാം കുട്ടികൾ തന്നെ.
വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു റോളുമില്ലാത്ത ഒരുകുട്ടി പോലും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ക്ളബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്...
വോട്ടെണ്ണൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കും.
No comments:

Post a Comment